Hide menu

Y-profilen Styr- och informationssystem

Profilpresentation 2018

Bakgrund

Det informationsteknologiska samhället är en realitet och produkter och företag med starka informationstekniska profiler kommer under överskådlig tid att vara centrala för Sverige. Det handlar om att utnyttja systemtekniskt kunnande i samverkan med de möjligheter som ny programvara och maskinvara öppnar. Självständiga övervakningssystem, autonoma farkoster, intelligenta och integrerade system för styrning, övervakning och reglering i processindustrin, avancerad bilelektronik, robotik, automatiska fabriker, computer integrated manufacturing (CIM) osv. har blivit viktiga nyckelord. Krav på säkerhet och ren miljö ökar betydelsen av genomtänkta och intelligenta system för styrning, reglering och övervakning i vid mening. Det är en spännande tid för svensk industri, som måste hävda sin konkurrenskraft under denna utveckling. Stora krav på ingenjörskunskaper över ett brett fält kommer att krävas.

Applications

Mål

Profilen syftar till att ge kunskaper som är centrala för allmänt systemtekniskt och informationstekniskt arbete. Viktiga delar av profilen behandlar metoder för att konstruera matematiska modeller av industriella (och även andra) processer, att använda sådana modeller för att beräkna hur processer ska styras och regleras, samt att förverkliga styrning/reglering/övervakning i datorsystem. Realtidsaspekter är naturligtvis också centrala. Profilen Styr- och informationssystem svarar därmed upp mot det vida fält av arbetsuppgifter som väntar civilingenjören i det informationsteknologiska samhället.

Lab work

Foto: David Brohede

Profilkurser

En sammanställning av kurserna i profilen ges nedan. Allmänt kan man säga att kurserna har en klar kärna av teori och teoretiskt baserad metodik, samtidigt som de syftar till att lösa problem av stor praktisk betydelse. Totalt skall minst 54hp väljas bland nedanstående kurser.

Obligatoriska profilkurser: 42 hp

Kurs Poäng
TSRT62, Modellbygge och simulering 6hp
TSRT78, Digital signalbehandling 6hp
TSRT07, Industriell reglerteknik 6hp
TSRT09, Reglerteori 6hp
TSEA81, Datorteknik och realtidssystem eller TDDD12, Databasteknik 6hp
Projektkurs (TSRT10 Reglerteknisk projektkurs eller TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik)12hp

Valfria profilkurser: Välj minst 12hp bland dessa

Kurs Poäng
TSDT14, Signalteori 6hp
TSKS15, Detektion och estimering av signaler 6hp
TSRT14, Sensorfusion 6hp
TSKS11, Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6hp
TDTS06, Datornät 6hp
TSFS02, Fordonsdynamik med reglering 6hp
TSFS09, Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6hp
TSFS06, Diagnos och övervakning 6hp
TSRT08, Optimal styrning 6hp
TDDC78, Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6hp
TDDD12, Databasteknik eller TSEA81, Datorteknik och realtidssystem
(den kurs som inte räknades som obligatorisk ovan)
6hp

Kommentar:

De obligatoriska kurserna, med valet Reglerteknisk projektkurs, medför att kravet på 30 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet Elektroteknik är uppfyllt för mastersexamen.

Projektkursen i tillämpad matematik är klassad som Tillämpad matematik. Den student som väljer denna kurs får på annat sätt se till att uppfylla kraven på tillräcklig mängd kurser inom huvudområdet.

Profilansvarig

Profilansvarig är Martin Enqvist, tel: 281393, e-post: martin.enqvist@liu.se


Page responsible: Martin Enqvist
Last updated: 2019-02-12