Göm meny

Reglerteori, TSRT09

Kursinformation VT1, 2019

Mål:

Kursen skall ge de teoretiska verktygen för att förstå egenskaperna hos flervariabla och/eller olinjära reglersystem som utsätts för störningar. Den syftar också till att lära ut några av de vanligaste syntesmetoderna och relaterade datorverktyg.

Kursinnehåll:

  • System med flera in- och utsignaler. Egenskaper och analysmetoder.
  • Fundamentala begränsningar för vilka prestanda som kan uppnås.
  • Regulatorkonstruktion. Systematiska optimeringsbaserade metoder. Regulatorers känslighets- och robusthetsprestanda.
  • Olinjäriteter. Analysmetoder och reglerkompensering.

Organisation:

Mer detaljerad information finns under länkarna i vänsterspalten.

Examinator och föreläsare:

OBS! Senaste nytt från examinatorn hittar du här.

Lektionsansvariga:

Labansvarig:

Kursmaterial:

Kursbok kan köpas på Bokakademin. Det finns även en lista på tryckfel i läroboken . Hittar ni fler fel i kurslitteraturen så skicka gärna ett mejl till ljung@isy.liu.se så vi kan uppdatera materialet.


Informationsansvarig: Daniel Axehill
Senast uppdaterad: 2019-09-02