Göm meny

Y-profilen Styr- och informationssystem

Profilpresentation 2022

Bakgrund

Det informationsteknologiska samhället är idag en realitet och produkter och företag med starka informationstekniska profiler kommer under överskådlig tid att vara centrala för Sverige. Lösningarna till många av framtidens utmaningar kommer att bygga på att man utnyttjar systemtekniskt kunnande tillsammans med de möjligheter som ny programvara och maskinvara ger. Kunskaper om tillämpningar och metodområden som autonoma farkoster, robotik, lärande system, optimerad styrning, simultan positionering och kartläggning, informationsutvinning ur stora datamängder, system i nätverk, smarta sensorer och automatisering kommer därför att vara mycket attraktiva på framtidens arbetsmarknad. Till exempel innebär krav på ökad säkerhet och mindre miljöpåverkan att betydelsen av genomtänkta och pålitliga system för estimering, reglering och övervakning i vid mening kommer att öka. Det är en alltså en mycket spännande tid för svensk industri, som har stora expansionsmöjligheter men som också måste hävda sin konkurrenskraft under denna utveckling, och för de civilingenjörer som kan bidra till utvecklingen.

Applications

Mål och innehåll

Profilen syftar till att ge kunskaper som är centrala för allmänt systemtekniskt och informationstekniskt arbete genom en kombination av teori- och metodorienterade kurser i framförallt reglerteknik och datavetenskap. Profilkurserna tar både upp datadrivna (lärande) angreppssätt och modellbaserade metoder och bygger därför vidare på flera av Y-arens styrkeområden.

En Y-are är genom sin starka grund inom matematik och algoritmiskt tänkande väl förberedd för profilens fördjupning inom datadrivna eller lärande metoder som systemidentifiering (datadriven modellering), signalbehandling, diagnos, reinforcement learning, djupa neurala nätverk och simultan kartläggning och lokalisering.

Vidare ger Y-arens breda fysikkunnande och gedigna matematiska och systemtekniska bas ett utmärkt utgångsläge för profilens fördjupningar inom modellbaserade metoder som som modellbaserad reglerdesign, signalmodellering, systemteori, nätverksmodeller och teori, fordonsmodellering, modellbaserad diagnos och datamodeller för databaser.

Kombinationen av både datadrivna och modellbaserade metoder i profilen ger en förmåga att lösa många olika typer av industriella utmaningar och profilen Styr- och informationssystem svarar därmed upp mot det vida fält av arbetsuppgifter som väntar en Y-civilingenjör i det informationsteknologiska samhället.

Lab work

Foto: David Brohede

Profilkurser

En sammanställning av kurserna i profilen ges nedan. Allmänt kan man säga att kurserna har en klar kärna av teori och teoretiskt baserad metodik, samtidigt som de syftar till att lösa problem av stor praktisk betydelse. Totalt skall minst 54hp väljas bland nedanstående kurser.

Obligatoriska profilkurser: 42 hp

Kurs Poäng
TSRT92, Modellering och inlärning för dynamiska system 6hp
TSRT78, Digital signalbehandling 6hp
TSRT07, Industriell reglerteknik 6hp
TSRT09, Reglerteori 6hp
TSEA81, Datorteknik och realtidssystem eller TDDD12, Databasteknik 6hp
Projektkurs (TSRT10 Reglerteknisk projektkurs eller TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik)12hp

Valfria profilkurser: Välj minst 12hp bland dessa

Kurs Poäng
TSDT14, Signalteori 6hp
TSKS15, Detektion och estimering av signaler 6hp
TSRT14, Sensorfusion 6hp
TSKS22, Komplexa nätverk och stora datamängder 6hp
TDTS06, Datornät 6hp
TSFS12, Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system6hp
TSFS02, Fordonsdynamik med reglering 6hp
TSFS09, Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6hp
TSFS06, Diagnos och övervakning 6hp
TSRT08, Optimal styrning 6hp
TDDC78, Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6hp
TDDD12, Databasteknik eller TSEA81, Datorteknik och realtidssystem
(den kurs som inte räknades som obligatorisk ovan)
6hp

Kommentar:

De obligatoriska kurserna, med valet Reglerteknisk projektkurs, medför att kravet på 30 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet Elektroteknik är uppfyllt för mastersexamen.

Projektkursen i tillämpad matematik är klassad som Tillämpad matematik. Den student som väljer denna kurs får på annat sätt se till att uppfylla kraven på tillräcklig mängd kurser inom huvudområdet.

Profilansvarig

Profilansvarig är Martin Enqvist, tel: 281393, e-post: martin.enqvist@liu.se


Informationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2022-06-23