Göm meny

Välkommen till Laboteket

Laboteket

Laboteket är Reglertekniks övningslab, och ligger i B-huset, ingång 27. I Laboteket kan du lära dig mer om reglerteknik genom att reglera olika fysiska processer, som till exempel vattentankar, elmotorer eller en legofabrik.

Laboteket är indelat i fyra underavdelningar, RT1-RT4, där RT1 ligger rakt fram direkt innanför dörren, RT2 direkt till höger, RT3 längre in i nästa delrum och RT4 allra längst in. De olika underavdelningarna används på följande sätt:

  • RT1 - vårt grundkurslab: Här gör du de två första laborationerna i grundkursen.
  • RT2 - vårt legolab: Här kan du lära dig sekvensstyrning genom att programmera en legofabrik eller göra projekt med legorobotar.
  • RT3 - vårt xPC-lab: Här kan du samla in mätdata för systemidentifiering, göra laborationer i signalbehandling, styra multivariabla system eller implementera regulatorer i programkod. Regleringen och datainsamlingen görs här med hjälp av xPC Target.
  • RT4 - vårt processtyrningslab: Här kan du lära dig att styra processindustriella system.

Schemalagda laborationer

Information om vilka laborationer som är schemalagda i RT1-RT4 finns i LiU:s schemaserver (sök på "RT" som lokal). Anmälan till laborationerna sker via ett webformulär som det är länkat till från respektive kurshemsida.

På egen hand

När Laboteket inte används för någon schemalagd laboration är du som läser någon av våra kurser varmt välkommen dit för att laborera på egen hand när du vill (inklusive kvällar och helger).

Var dock vänlig och observera att det inte är tillåtet att äta mat någonstans i Laboteket samt att det inte är tillåtet att ta med drycker till någon av laborationsplatserna. Dessa regler är framförallt till för er egen säkerhets skull, men också för att öka livslängden på utrustningen samt för att laborationsplatserna ska hålla sig fräscha.

Hjälp, jag missade en lab!

Lugn, ingen panik! Det finns flera möjliga utvägar:

  • Laborera på egen hand: Flera av våra laborationer är möjliga att genomföra på egen hand under icke schemalagd tid. Prata med din assistent eller examinator om du vill försöka. De berättar om det går bra, och hur du i så fall ska redovisa laborationen.
  • Gör laborationen nästa gång den går. Grundkursen i reglerteknik går i alla läsperioder med små skillnader. Laborationerna är desamma så det går bra att göra en laboration som man har missat i en annan period. OBS! Säg alltid till labassistenten om du gjort laborationer i en annan period, annars finns risk att vi missar det vid inrapportering till Ladok.

Viktigt: Spara ditt påskrivna labhäfte. Kontrollera alltid att dina laborationspoäng har blivit inrapporterade i Ladok. Om du inte är registrerad på kursen kan poängen inte rapporteras in. Laborationer som är äldre än tre år och som inte rapporterats in måste göras om. Om du har problem med inrapporteringen av dina laborationspoäng, prata med kursens labansvarige (finns på kursens hemsida) i första hand, eller med studierektorn ( Johan Löfberg)


Informationsansvarig: Thomas Schön
Senast uppdaterad: 2022-06-23