Göm meny

Industriella styrsystem, TSIU06: Projekt

I kursen ingår ett projekt som är ett komplement till laboration 1 och som ska resultera i en användarhandledning för en processoperatör. Efter att ni har uppfyllt kraven på laboration 1 (se labb-pm) ska ni på egen hand utföra en PID-trimning samt skriva dokumentation till ert grafiska gränsnitt. Detaljerna och kraven på dessa två uppgifter hittar ni i labb-pm 1.

Förväntad tidsåtgång

Det är förväntat att projektet tar ca 14 timmar att genomföra.

Bestämmelser

Följande bestämmelser kommer att gälla i och med projektet:

  • Bokning Bokning görs i respektive pärm i labbet, varje grupp får ha maximalt fyra timmar bokade åt gången. När det inbokade passet har passerat får gruppen boka in ett nytt pass. Pass för redovisning bokas av labbhandledaren.
  • Handledning Handledning ges främst under helpdesken men kan även ges efter överenskommelse med den labbhandledare som är ansvarig för gruppen. Handledning ges främst under kontorstid och efter överenskommelse med handledaren.
  • Redovisning Redovisning av projektet sker skriftligen i en form av en användarhandledning till ert system. Denna ska vara inlämnad senast fyra veckor efter redovisningen av Lab 1 för de som redovisar före påsk och senast tre veckor efter redovisningen för de som redovisar Lab 1 efter påsk. Eventuella kompletteringar till rapporten ska vara inlämnade senast den en vecka efter utlämnande. Inlämning och återlämning sker i postfacken som ni hittar i Laboteket vid legofabrikerna. Alternativt kan den första versionen av rapporten skickas till den assistent som handledde laborationen. Adresser till handledarna återfinns på kurshemsidan .
  • Omexamination Om gruppen inte blir godkänd på projektet, får de kompletteringshänvisningar och ytterligare tid på sig att komplettera sin lösning. Om gruppen inte då blir godkänd på projektet efter denna extra tid, hänvisas den till nästa kurstillfälle (VT2 2019).

Tips för rapportskrivande

Tips på rapportskrivande finns i lathund för rapportskrivning.

Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2018-04-16