Göm meny

Industriella styrsystem, TSIU06: Laborationer

Allmänt

Kursens mål examineras via tre obligatoriska laborationer. Dessa är:

  • Laboration 1: Processdator.
  • Laboration 2: PID-Implementering i PLC.
  • Laboration 3: Styrning av LEGO-bilfabrik.

Mera detaljerad information om respektive laboration finns via menyn till vänster.

Föreläsningarna och lektionerna fungerar som förberedelser för laborationerna. Inför laborationerna ska också ett antal förberedelseuppgifter genomföras, och för att kunna genomföra och få utbyte av laborationen är det viktigt att dessa uppgifter är gjorda. För att säkerställa detta måste lösningarna till förberedelseuppgifterna godkännas innan labben får genomföras. Tiderna för dessa, s k Helpdesk-tillfällen, kommer att anslås på sidan för respektive laboration.

Förberedelser, genomförande och redovisning av respektive laboration kan sammanfattas enligt:

  • Genomgång av bakgrundsmaterial på föreläsning och lektioner.
  • Genomförande av förberedelseuppgifter.
  • Helpdesk-tillfälle för godkännande av föreberedelseuppgifter.
  • Laboration inklusive redovisning.

Anmälan

Laborationerna sker i grupper om två personer. Anmälan till laborationerna sker via följande webbformulär Anmälan öppnar 2018-03-20, 15.00. Notera att ni måste vara registrerade för att kunna anmäla er. Undvik även att boka in laboration 2 och 3 samtidigt.

Ansvarig för labbschemat är kursassistenten. Hör av er till vederbörande om det inte skulle finnas nog med laborationstillfällen. Laboteket kan och bör användas för förberedelse och för efterarbeten. Bokning av icke schemalagda tider görs i särskild pärm som finns vid stationerna i Laboteket. Mer specifik information inför varje laboration finns via vänstermenyn.

OBS! Antalet platser i labbet är begränsat. Överboka inte tiden för laborationerna i pärmarna! Ni får som mest ha fyra timmar (totalt) bokade samtidigt.

Lokal

Samtliga laborationer utförs i Reglertekniks lablokal Laboteket i C-korridoren vid ingång 27 (hus B).

Laboteket finns tillgängligt för eget arbete på icke schemalagd tid. För att komma in använder du ditt LiU-kort.

Mer information

Mer information angående varje labb finns till vänster i menyn.

Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2018-04-16