Göm meny

Industriella styrsystem, TSIU06: Laboration 3 (Styrning av LEGO-fabrik)

Denna laboration är uppdelad i två delar.

  • Den första delen består av en introduktion och demonstration av utrustningen. Detta genomförs av en labassistent under ett två timmarspass. Detta är det första pass ni bokar plats på.

  • Under ca en vecka ska gruppen sedan arbeta självständigt med sin LEGO-bilfabrik. Det kommer att finnas bokningslistor i Laboteket. Ni kommer att samsas om samma fabrik med andra grupper.
  • Redovisning sker cirka en vecka efter introduktionstillfället. Detta är det andra pass ni bokar plats på.

Man får räkna med att den totala tidsåtgången för laborationen är ca 25 timmar, inklusive de schemalagda passen.

Om något fel uppträder fås kontakt med labassistenten genom att fylla i ett formulär: "Felanmälan för Legofabriken".

Möjlighet att ställa frågor finns på: "Frågor och svar".

Mer information finns på laborationens hemsida .

Förberedelser: Lab-PM med förberedelseuppgifter och lektion 4.

Video: En film med legofabriken som kanske kan vara användbar vid arbetet med lab 3 finns tillgänglig här .

Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2018-04-16