Göm meny

Industriella styrsystem, TSIU06: Laboration 2 (PID-implementering i PLC)

Denna laboration utförs med samma utrustning som laboration 1 och teorin kommer att diskuteras under lektioner 2 och 3. Eftersom ni redan är bekanta med hårdvaran kommer ingen introduktion till denna ges, dock kommer en labassistent finnas närvarande till och från under första schemalagda tillfället under er laboration.

Tider för redovisning kommer att meddelas under kursens gång, men vanligvis inom 14 dagar från första labbtillfället. Ytterligare tid utöver den schemalagda uppstarten bokas i bokningspärmen.

Förväntad tidsåtgång

Det är förväntat att förberedelseuppgifterna tar ca 8 timmar samt ca 12 timmar att genomföra laborationen (varav 4 timmar är schemalagt).

Förberedelser

Lab-PM med förberedelseuppgifter och lektionerna 2 och 3.

Bestämmelser

Följande bestämmelser kommer att gälla i och med laborationen:

 • Förberedelseuppgifter Förberedelseuppgifterna måste godkännas under en helpdesk senast dagen innan det att laborationen ska ske. Om ni inte är godkända på förberedelserna när ni kommer till laborationstillfället, kommer ni inte att få påbörja laborationen.
 • Helpdesk-tillfällen: Vid dessa tillfällen redovisas och godkänns förberedelseuppgifterna. Man kan också få vägledning för att lösa uppgifterna.
 • Tider för Helpdesk-tillfällen:

  Lab 2:1: Tisdag 2018-04-24, 8 - 12 -> Helpdesk: Fredag 2018-04-20, 15.30 - 17.00

  Lab 2:2: Onsdag 2018-04-25, 13 - 17 -> Helpdesk: Tisdag 2018-04-24, 15.30 - 17.00

  Lab 2:3: Onsdag 2018-04-27, 8 - 12 -> Helpdesk: Onsdag 2018-04-25, 15.30 - 17.00

  Lab 2:4: Onsdag 2018-05-02, 13 - 17 -> Helpdesk: Fredag 2018-04-27, 10.00 - 11.30

  Lab 2:5: Fredag 2018-05-04, 8 - 12 -> Helpdesk: Onsdag 2018-05-02, 15.30 - 17.00

  Lab 2:6: Onsdag 2018-05-09, 13 - 17 -> Helpdesk: Tisdag 2018-05-08, 8.30 - 10.00

  Lab 2:7: Tisdag 2018-05-15, 8 - 12 -> Helpdesk: Måndag 2018-05-14, 8.30 - 10.00

  Lab 2:8: Onsdag 2018-05-16, 13 - 17 -> Helpdesk: Tisdag 2018-05-15, 8.30 - 10.00

  Helpdesken hålls i Reglertekniks konferensrum Ljungeln, hus B, korridor A, mellan ing 25 och ing 27.

 • Bokning Bokning görs i respektive pärm i labbet, varje grupp får ha maximalt fyra timmar bokade åt gången. När det inbokade passet har passerat får gruppen boka in ett nytt pass. Pass för redovisning bokas av labbhandledaren.
 • Handledning Handledning ges främst under helpdesken men kan även ges efter överenskommelse med den labbhandledare som är ansvarig för gruppen. Handledning ges främst under kontorstid och efter överenskommelse med handledaren.
 • Redovisning Redovisningen består av en demostration och presentation av lösningen i RSLogix och InTouch. Lösningen ska både fungera tillfredsställande och båda gruppmedlemmarna ska vara medvetna om vad koden gör och varför. Tider för redovisningar;

  Lab 2:1: Tisdag 2018-04-24, 8 - 12 -> Redovisning: Måndag 2018-05-07, 10 - 12

  Lab 2:2: Onsdag 2018-04-25, 13 - 17 -> Redovisning: Måndag 2018-05-07, 15-17

  Lab 2:3: Onsdag 2018-04-27, 8 - 12 -> Redovisning: Tisdag 2018-05-15, 13 - 15

  Lab 2:4: Onsdag 2018-05-02, 13 - 17 -> Redovisning: Torsdag 2018-05-17, 13 - 15

  Lab 2:5: Fredag 2018-05-04, 8 - 12 -> Redovisning: Tisdag 2018-05-22, 8 - 10

  Lab 2:6: Onsdag 2018-05-09, 13 - 17 -> Redovisning: Torsdag 2018-05-24, 8 - 10

  Lab 2:7: Tisdag 2018-05-15, 8 - 12 -> Redovisning: Fredag 2018-05-25, 10 - 12

  Lab 2:8: Onsdag 2018-05-16, 13 - 17 -> Redovisning: Fredag 2018-05-25, 8 - 10

 • Omlabb Om gruppen inte blir godkänd på laborationen, får de kompletteringshänvisningar och ytterligare en vecka på sig att komplettera sin lösning. Om gruppen inte då blir godkänd på laborationen efter denna extra veckan, hänvisas den till nästa kurstillfälle (VT 2019).

Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2018-04-16