Göm meny

Industriella styrsystem, TSIU06: Laboration 1 (Processdator)

Denna laboration innehåller flera deluppgifter

 • Vidareutveckla en PID-regulator implementerad i ett PLC-program genom att tillföra ny funktionalitet.
 • Utveckla ett grafiskt gränssnitt med vilket en operatör kan kommunicera med processdatorn och den styrda processen.
 • Trimma den PID-regulator som styr labprocessen.
 • Skriva en rapport som dokumenterar den regulator som tagits fram samt utgör en manual för det operatörsgränssnitt som ni utvecklat. Mer om detta hittar ni på projektsidan.

Ett laborationstillfälle omfattar fyra timmar schemalagd tid, men genomförandet av förberedelseuppgifterna samt redovisning av dessa vid Helpdesk-tillfället innebär att avsevärt mera tid kommer att behövas.

 • Förberedelser: Lab-PM, Kurskompendium kapitel 1 och 2, lektion 1, Appendix om Stegkodsprogrammering.
 • Förberedelseuppgifter: Förberedelseuppgifterna återfinns i Lab-PM. Dessa måste godkännas vid ett Helpdesk-tillfälle innan laborationen får genomföras.
 • Helpdesk-tillfällen: Vid dessa tillfällen redovisas och godkänns förberedelseuppgifterna. Man kan också få vägledning för att lösa uppgifterna.
 • Tider för Helpdesk-tillfällen:
 • Lab 1:1: Onsdag 2018-03-28, 13 - 17 -> Helpdesk: Tisdag 2018-03-27, 13 - 14

  Lab 1:2: Onsdag 2018-04-11, 13 - 17 -> Helpdesk: Tisdag 2018-04-10, 13 - 14

  Lab 1:3: Onsdag 2018-04-11, 17 - 21 -> Helpdesk: Tisdag 2018-04-10, 14 - 15

  Lab 1:4: Tisdag 2018-04-17, 8 - 12 -> Helpdesk: Fredag 2018-04-13, 15 - 16

  Lab 1:5: Onsdag 2018-04-18, 13 - 17 -> Helpdesk: Tisdag 2018-04-17, 15 - 16

  Lab 1:6: Onsdag 2018-04-18, 17 - 21 -> Helpdesk: Tisdag 2018-04-17, 16 - 17

  Lab 1:7: Torsdag 2018-04-19, 17 - 21 -> Helpdesk: Onsdag 2018-04-18, 13 - 14

  Lab 1:8: Fredag 2018-04-20, 8 - 12 -> Helpdesk: Torsdag 2018-04-19, 9 - 10

  Helpdesken hålls i Reglertekniks konferensrum Ljungeln, hus B, korridor A, mellan ing 25 och ing 27.

 • Bokning: Laborationen inleds med ett schemalagt fyratimmarspass. Bokning av ytterligare tid görs i respektive pärm i labbet. Varje grupp får dock ha maximalt fyra timmar bokade åt gången. När det inbokade passet har passerat får gruppen boka in ett nytt pass. Pass för redovisning bokas av labbhandledaren.
 • Handledning Handledning ges främst under helpdesken men kan även ges efter överenskommelse med den labbhandledare som är ansvarig för gruppen. Handledning ges främst under kontorstid och efter överenskommelse med handledaren.
 • Redovisning: Laborationen redovisas vid de tider som meddelas via epost och nedan. Lab 1 måste slutföras innan Lab 2 får påbörjas
 • Lab 1:1: Onsdag 2018-03-28, 13 - 17 -> Redovisning: Måndag 2018-04-16, 8 - 10

  Lab 1:2: Onsdag 2018-04-11, 13 - 17 -> Redovisning: Torsdag 2018-04-19, 8 - 10

  Lab 1:3: Onsdag 2018-04-11, 17 - 21 -> Redovisning: Fredag 2018-04-20, 15 - 17

  Lab 1:4: Tisdag 2018-04-17, 8 - 12 -> Redovisning: Onsdag 2018-05-02, 8 - 10

  Lab 1:5: Onsdag 2018-04-18, 13 - 17 -> Redovisning: Onsdag 2018-05-02, 17 - 19

  Lab 1:6: Onsdag 2018-04-18, 17 - 21 -> Redovisning: Fredag 2018-04-27, 13 - 15

  Lab 1:7: Torsdag 2018-04-19, 17 - 21 -> Redovisning: Onsdag 2018-05-02, 10 - 12

  Lab 1:8: Fredag 2018-04-20, 8 - 12 -> Redovisning: Torsdag 2018-05-03, 13 - 15

 • Omlabb Om gruppen inte blir godkänd på laborationen, får de kompletteringshänvisningar och ytterligare tid på sig att komplettera sin lösning. Om gruppen inte då blir godkänd på laborationen efter denna extra veckan, hänvisas den till nästa kurstillfälle (VT 2019).

Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2018-04-16