Göm meny

Industriella styrsystem, TSIU06: Föreläsningar

Nedan finns en plan för föreläsningarna med information om vilka avsnitt i kursmaterialet som är relevanta för respektive föreläsning. Presentationsmaterial för föreläsningarna kommer att finnas tillgängligt vid varje föreläsning
Nr. Innehåll Kursmaterial
1 Introduktion. PI-reglering. Kurskompendiet, kap 1 och 2.
2 Trimning av regulatorer. PLC-implementering. Kurskompendiet, kap 2 och 3. Appendix.
3 Tidsdiskret PID-implementering Kurskompendiet, kap 3
4 Sekvensstyrning Kurskompendiet, kap 4

Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2018-04-16