Göm meny

Kursinformation

Industriella styrsystem, TSIU04, VT1, 2019

OBS!

Kursen administeras numera via LISAM och för information om laborationer m m hänvisas dit.

Mål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och kännedom om moderna styrsystem. Vidare ska kursen ge kännedom om väsentliga komponenter och processdatorsystem, samt förmedla insikter om ingenjörens arbetsförhållande.

Moment i kursen

Kursen omfattar 4hp
  • Föreläsningar: 3 st
  • Lektioner: 4 st
  • Laborationer: 3 st obligatoriska laborationer
  • Studiebesök: Plats och tid meddelas under kursen.
Detaljer, föreläsnings- och lektionsplan och laborationsinformation finns på länkarna i vänsterspalten!

Examinator och föreläsare:

  • Svante Gunnarsson, Rum BVA 538 (B-huset, A-korridoren, ing. 25-27), tel 281747, E-post: svante.gunnarsson@liu.se

Lektionsassistent:

Kursassistent (Ansvarig för labschemat):

  • Fredrik Ljungberg, Rum BVA 530 (B-huset, A-korridoren, ing. 25-27), tel 28XXXX, E-post: fredrik.ljungberg@liu.se.

Kursmaterial:

1. Industriella styrsystem - Kurskompendium (2015)
2. Industriella styrsystem - Övningskompendium (2016) .
3. Tre stycken Lab-PM:
4. Hjälp och tips till RSLogix och InTouch

Kursmaterialet publiceras på hemsidan i PDF-format för egen utskrift.

Rekommenderad bredvidläsning

  • K. Forsman: "Reglerteknik for processindustrin", (2005), Studentlitteratur, Lund.
  • T. Glad och L. Ljung: "Reglerteknik - Grundläggande teori" (2006), fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund (speciellt kapitel 10).

Examination

Examinationen består av praktiska redovisningar av framgångsrikt utförda laborationer.

Laborationerna ska efter introduktion genomföras på tillfredsställande sätt utan hjälp av assistent. Det är obligatorisk närvaro vid samtliga laborationsmoment. Om man förhindras att delta på ett laborationsmoment skall ny tid bokas genom överenskommelse med examinator eller kursassistent.

Endast betyget godkänt/icke godkänt ges.


Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2019-01-21