Linköpings Universitet, IT-programmet, Termin 6, TTIT62

Banföljning på Mars

Farkosten "Pathfinder" landade på Mars den 4:e juli 1997. En händelse som betraktas som en stor succé. En spektakulär landning med den ovanliga tekniken: hoppandes skyddad av en massa krockkuddar. Snart började farkosten skicka stora mängder data tillbaka till jorden, bilder som fick stor uppmärksamhet i världsmedia.

En viktig del i "Pathfinder" var förstås banföljningen. Farkosten skulle kunna följa en linje fram till en viss punkt där det t.ex. fanns en stor sten som forskarna ville ha data ifrån.

Det stod snart klart att det behövdes en regulator, och man fick in anbud på styrsystemet från två konkurrerande firmor: Path Control och Fast Control. Ett av kriterierna var att farkosten skulle följa en linje rakt fram och stanna vid en viss punkt.

Stegsvar före åtgärd
Stegsvar med Path controls regulator Stegsvar med Path controls regulator
Stegsvar med Fast controls regulator Stegsvar med Fast controls regulator


Inger Klein
Last modified: Tue Feb 8 11:06:37 MET 2005