Linköpings Universitet, IT-programmet, Termin 6, TTIT62

P, I och D

Hösten 2000 var det stora problem med översvämningar i Värmland och Dalsland. Värst drabbad blev Arvika när sjön Glafsfjorden svämmade över. Sjöns viktigaste frånflöde sker genom slussen i Säffle.

Per-Ivar Davidsson har som uppgift att öppna och stänga slussen i Säffle och därigenom hålla nivån i sjön Glafsfjorden stabil kring en önskad nivå.

Per-Ivar har funderat på om detta går att sköta automatiskt, och han har vissa idéer om hur en sådan konstruktion skulle se ut.

Per-Ivar får ibland problem när det kommer för mycket vatten på en gång: först håller sjön på att svämma över (som den gjorde hösten 2000), sen när han äntligen fått vattnet att sjunka så blir det ofta för lite vatten istället.

Per-Ivar har även märkt att slussen måste vara lite öppen för att nivån ska hålla sig konstant. Hur mycket slussen måste vara öppen varierar dock.


Inger Klein
Last modified: Fri Jan 14 09:54:50 MET 2005