Göm meny

Reglerteknik, TSRT91

Kursinformation

Mål

Efter genomförd kurs ska man ha en förståelse för dynamiska system och kunskaper om grundläggande matematiska metoder för att analysera och syntetisera regulatorer. Man ska också kunna förklara hur reglertekniska metoder kan användas för att reducera negativa miljöeffekter i olika tekniska system.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, lektioner, laborationer och basgruppsmöten. Ett antal av lektionerna genomförs vid dator. Studenterna bearbetar vinjetter i basgrupper och arbetar för övrigt enligt PBL-metoden.

Föreläsnings- och lektionsplan samt laborationsinformation finns på länkarna i högerspalten!

Examinator och föreläsare

  • Martin Enqvist, Rum BVA 552 (B-huset, A-korridoren, ing. 25-27), tel 281393, E-post: martin.enqvist_at_liu.se

Kursmaterial

Kursbok

  • Reglerteknik - Grundläggande teori av T. Glad & L. Ljung

Kursboken kan till exempel köpas på Bokakademin i Kårallen eller Akademibokhandeln i Zenit.

Kurspaket

  • Exercises in Automatic Control
  • Solutions for Exercises in Automatic Control (Utförliga lösningsförslag till uppgifterna.)
Kurspaketet kan köpas på Bokakademin i Kårallen eller laddas ner här.

Nedladdningsbara filer

Exempel på alternativ litteratur

Det finns ett stort antal läroböcker i reglerteknik på engelska och ett antal olika på svenska. Några exempel på böcker som kan vara intressanta för bredvidläsning är
  • Reglerteknikens grunder av B. Lennartson
  • Control System Design av G. C. Goodwin, S. F. Graebe och M. E. Salgado
  • Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers av K. J. Åström och R. Murray (kan laddas ner här)

Informationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2020-03-17