Göm meny

Modellbygge och simulering, TSRT62

Kursinformation HT1, 2013

Mål:

Kursen ska ge kunskaper om metoder och principer för att bygga matematiska modeller för industriella processer och dynamiska system.

Såväl modellkonstruktion utifrån fysikaliska grundprinciper som systemidentifiering, dvs modellering med utgångspunkt från mätdata från givare i processen, täcks in av detta. Kursen skall också ge kunskaper om hur modellernas egenskaper studeras genom simulering.

Kursinnehåll:

 • Modeller och modellbygge, allmänt: Modelltyper, dimensioner och skalning, modellförenkling.
 • Fysikaliskt modellbygge: Fysikaliska principer, bindningsgrafer, DAE-modeller, objektorienterat modellbygge.
 • Systemidentifiering: Störningar, spektralskattning, identifiering av parametriska modeller, identifiering av olinjära svartlådemodeller, validering.
 • Simulering: Val av metoder, stabilitet, noggrannhet.

Organisation:

Examinator och föreläsare:

OBS! Senaste nytt från examinatorn hittar du här.

Lektionsansvariga:

Kursmaterial:

 • L. Ljung och T. Glad: Modellbygge och Simulering. Studentlitteratur. (Andra upplagan, 2004)
 • P. Lindskog, L. Ljung, T. Glad och J. Roll: Modellbygge och simulering. Övningsbok. Studentlitteratur. (Andra upplagan, 2008)
 • Kurspaket:
  • Modellbygge och simulering av mätrobot (lab 1 och 2)
  • Systemidentifiering (lab 3)
  • Datorövningar i systemidentifiering

Kursbok och övningsbok kan köpas på Bokakademin, laborationspaketet kan laddas ner här och datorövningarna från lektionssidan.

Notera att i kapitel 8 i kursboken (Matematiska modeller och bindningsgrafer) ingår bara resultaten i rutorna på sid 184-85 och 187 och inga härledningar.

Errata

Listor på tryckfel i kursmaterialet finns här:

Hittar ni fler fel i kurslitteraturen så skicka gärna ett mejl till lyzell@isy.liu.se så vi kan uppdatera materialet.


Informationsansvarig: Christian Lyzell
Senast uppdaterad: 2013-11-04