Göm meny

Laborationer

I kursen ingår tre obligatoriska laborationer:

  1. Laboration 1, Identifiering av DC-motorparametrar (LAB-PM)
  2. Laboration 2, PID-reglering av DC-motor (LAB-PM)
  3. Laboration 3, Balansering med tillståndsåterkoppling (LAB-PM)

Inför laborationerna krävs förutom genomläsning av lab-PM att alla förberedelseuppgifter i lab-PM är genomarbetade. Uppgifterna kontrolleras av laborationsassistenten innan laborationen påbörjas. Laborationen går ej att genomföra utan att förberedelseuppgifter är gjorda.
Observera att ett utskrivet lab-PM måste tas med till laborationerna!

Laborationerna utförs i RT1 och RT2 (Reglertekniks lablokal Laboteket i C-korridoren vid ingång 27). För att komma in använder du ditt passerkort.

Mer info:
Labotekets hemsida
Info om datorsalar i B-huset.


Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2022-06-14