Göm meny

Reglerteknik (M, TB, KB i HT2, MED, U i VT2)

Obs, kursen administras på LISAM. Gamla tentor se vänstermeny

Reglerteknik? Ett anonymt ord som inte säger mycket (eller nämns ofta). Pratar man om reglerteknik på vetenskapens värld eller andra liknande mer populärvetenskapliga sammanhang, så hör man mer sannolikt ord som autonoma system eller mekatronik, där kärnan är just reglerteknik.

Kursen skall ge förståelse för dynamiska system och hur denna typ av system kan styras med hjälp av återkoppling. Vidare skall ges kunskaper om grundläggande matematiska metoder för att analysera och dimensionera återkopplade reglersystem. Kursen skall också ge färdigheter i användning av moderna datorverktyg för analys, dimensionering och simulering av reglersystem.

Kurslitteratur

  • Kursbok: T. Glad och L. Ljung: "Reglerteknik - Grundläggande teori". Kursboken kan köpas på Bokakademin och Akademibokhandeln.
  • Övningsexempel (Exercises) samt lösningar (Solutions to exercises). Kan köpas på Tryckakademin eller laddas ner här.

  • Informationsansvarig: Johan Löfberg
    Senast uppdaterad: 2020-02-05