Göm meny

Kursinformation

Reglerteknik I (TSRT19) för I3, Ii3 och EMM3,
HT1, 2016

Mål:

Kursen ska ge förståelse för dynamiska system och kunskaper om grundläggande metoder för att analysera och dimensionera återkopplade reglersystem. Kursen skall också ge inblick i reglerteknikens betydelse i olika typer av tekniska system. Kursen skall också ge färdigheter i att använda modern programvara för att analysera dynamiska system och konstruera reglersystem.

Föreläsningar:

Examinator och föreläsare är Svante Gunnarsson, BVA 550, tel 28 1747, E-post: svante@isy.liu.se

En preliminär föreläsningsplan samt föreläsningsanteckningar återfinns via vänstermenyn.

Lektioner:

Lektionerna leds av

En preliminär lektionsplan återfinns via vänstermenyn.

Laborationer:

I kursen ingår tre obligatoriska laborationer:

  1. PID-regulatorer och öppen styrning.
  2. Modellbaserad reglering av dubbeltankar.
  3. Reglering av inverterad pendel.

Mera information om laborationerna, inklusive länkar till lab-PM samt laborationsanmälan återfinns via vänstermenyn.

Ansvarig för labschemat är Parinaz Kasebzadeh , E-post: parinaz.kasebzadeh@liu.se.

Datorlektioner

Modern konstruktion av reglersystem innebär mer och mer att man arbetar interaktivt med datorhjälpmedel. För att demonstrera detta arbetssätt och kunna illustrera fenomen som inte framgår vid handräkning, har fyra lektioner förlagts till ISY:s datorsalar i hus B, ingång 25. Dessa fyra datorlektionerna tjänar också som en förberedelse inför laboration 3 då en större designuppgift ska lösas.

Ett tips för att kunna utnyttja datorlektionerna effektivt är att före lektionen läsa igenom lämpliga delar av "Grundläggande reglerteknik med MATLAB och Control Systems Toolbox" som finns i den bakre delen av exempelsamlingen. Alla studenter vid LiTH har möjlighet att låna den senaste versionen av MATLAB-programvaran genom ett licensavtal mellan LiTH och Mathworks. Programvaran finns på studentportalen.

Kurslitteratur:

  • Kursbok: T. Glad och L. Ljung: "Reglerteknik - Grundläggande teori". Kursboken kan köpas på Bokakademin och Akademibokhandeln.
  • Kurspaket: Övningsexempel (Exercises) samt lösningar (Solutions to exercises). Kurspaketet kan köpas på Tryckakademin eller hämtas här.
  • Lab-PM: Lab-PM kan hämtas under rubriken Laborationer i vänstermenyn.


Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2018-10-23