Göm meny

TSRT19 Reglerteknik

Kursen TSRT19 Reglerteknik läses i flera perioder för olika program. Ekvivalent kurs TSRT23 samläses. Även kursen TSRT22 är ekvivalent men läses i egen period.
Kursen drivs och administreras via LISAM.

Informationsansvarig: Johan Löfberg
Senast uppdaterad: 2022-11-10