Göm meny

Laborationer

Reglerteknik, TSRT12
VT1, 2021

I kursen ingår tre obligatoriska laborationer:

  1. Laboration 1, Modellering av termiskt system, del 1 (LAB-PM)
  2. Laboration 2, Reglering av av termiskt system, del 2 (LAB-PM), (simulinkfil)
  3. Laboration 3, Inverterad pendel (LAB-PM), (matlabfiler). Notera att instruktionen om att använda kommandot initcourse bara är relevant i LiUs datasalar. Om ni labbar på egen dator ska istället filerna i zip-filen ligga i katalogen ni arbetar i.

Ansvarig för labschemat är Carl Hynén Ulfsjöö, e-post: carl.hynen@liu.se

Laborationerna sker antingen en och en, eller i grupper om två personer, vilket ni känner känns bäst och ni bedömer kan utföras på ett smittsäkert sätt. Om ni väljer att arbeta i par kan ni även så klart arbeta på distans i Zoom eller Teams. Arbetar ni i par och träffas fysiskt, tänk på att vara noggranna så att ni labbar konsekvent med samma person samt inte träffas fysiskt om någon av er har förkylningssymptom.

Inför laborationerna krävs förutom genomläsning av lab-PM att alla förberedelseuppgifter i lab-PM är genomarbetade. Framgår det att ni inte är ordentligt förberedda kan det innebära att ni inte får slutföra labben (Lab 3 ovan) vid det tillfället, utan får återkomma vid ett senare tillfälle. Lab 1 och 2 kommer att examineras i form av en kort rapport, antingen skriven indiviuellt eller parvis beroende på hur ni har laborerat. Deadline för lab 1 och 2, samt inlämnade rapporter är den 24 februari. Inlämning kommer att ske via Lisam.

De två första laborationerna utförs på egen hand med början då termometrarna finns tillgängliga och klart senast den 24 februari.

Den tredje labben kommer att utföras på distans via Zoom, vid tillfällen som ni (efter första föreläsningen) anmäler er till på följande Lisam-sida: labbanmälan.


Informationsansvarig: Daniel Axehill
Senast uppdaterad: 2021-08-22