Göm meny

Kursinformation

Reglerteknik Y, TSRT12, VT1, 2019

Mål

Kursen skall ge förståelse för dynamiska system och kunskaper om grundläggande matematiska metoder att analysera och syntetisera regulatorer.

Modern konstruktion av reglersystem innebär mer och mer att man arbetar interaktivt med datorhjälpmedel. I kursen finns flera moment där datorhjälpmedel används för att visa hur dessa kan underlätta reglerteknisk analys och syntes.

Moment i kursen

Kursen omfattar 6 hp (varav 1,5 hp laborationer)
  • Föreläsningar: 13 st
  • Lektioner: 13 st (varav några i datorsal)
  • Laborationer: 3 st obligatoriska laborationer (förberedelsuppgifter)
  • Tentamen: Skriftlig tentamen (5 timmar)
Detaljer, föreläsnings- och lektionsplan och laborationsinformation finns på länkarna i vänsterspalten!

Föreläsningar

Examinator och föreläsare är Anders Hansson, Telefon: 013-281681, E-post:hansson@isy.liu.se

Lektioner

Lektioner leds av

Schema

Aktuellt schema kan hittas på timeedit.

Kurslitteratur

  • Kursbok: T. Glad och L. Ljung: "Reglerteknik - Grundläggande teori". Kursboken kan köpas på Bokakademin och Akademibokhandeln.
  • Övningsexempel (Exercises) samt lösningar (Solutions to exercises). Kan köpas på Tryckakademin eller laddas ner här.

  • Informationsansvarig: Anders Hansson
    Senast uppdaterad: 2019-08-23