Göm meny

Kursinformation

Reglerteknik Y, TSRT12, VT1, 2022

Mål

Kursen skall ge förståelse för dynamiska system och kunskaper om grundläggande matematiska metoder att analysera och syntetisera regulatorer.

Modern konstruktion av reglersystem innebär mer och mer att man arbetar interaktivt med datorhjälpmedel. I kursen finns flera moment där datorhjälpmedel används för att visa hur dessa kan underlätta reglerteknisk analys och syntes.

Moment i kursen

Kursen omfattar 6 hp (varav 1,5 hp laborationer)
  • Föreläsningar: 13 st
  • Lektioner: 13 st (varav 4 st datorlektioner)
  • Laborationer: 3 st obligatoriska laborationer (förberedelsuppgifter)
  • Tentamen: Skriftlig tentamen (5 timmar)
Detaljer, föreläsnings- och lektionsplan och laborationsinformation finns på länkarna i vänsterspalten!

Föreläsningar

Examinator och föreläsare är Daniel Axehill, Telefon: 013-284042, E-post: daniel.axehill@liu.se.

Lektioner

Lektioner leds av Carl Hynén Ulfsjöö, Yannick Strocka, Shamisa Shoja, Anton Kullberg och Johanna Wilroth.

Schema

Aktuellt schema kan hittas i TimeEdit.

Kurslitteratur

  • Kursbok: T. Glad och L. Ljung: "Reglerteknik - Grundläggande teori". Kursboken kan köpas på Bokakademin och Akademibokhandeln.
  • Kompletterande kompendium: Martin Enqvist: "En introduktion till lärande reglering - Förstärkningsinlärning eller hur man tar fram en optimaltillståndsåterkoppling utan en modell av systemet". Kan laddas ner här.
  • Övningsexempel (Exercises) samt lösningar (Solutions to exercises). Kan köpas på Tryckakademin eller laddas ner här.

  • Informationsansvarig: Daniel Axehill
    Senast uppdaterad: 2022-08-22