Göm meny

Industriell reglerteknik: Föreläsningar

Kursen kommer att ges på campus under vt1 2022, men filmerna som länkas till här kan användas som alternativ om man inte kan eller vill närvara.


Nr Innehåll Kapitel Filer
1 Introduktion.
Sekvensstyrning (funktionsdiagram, Grafcet).
1, 11.1-11.6, 11.11 pdf (distansupplägg: pdf 1a, video 1a, pdf 1b, anteckningar 1b, video 1b)
2 Grundläggande reglerteori i diskret tid. 2 pdf (distansupplägg: pdf 2, anteckningar 2, video 2)
3 Modellering av industriella system.
Design av regulatorer (IMC, dödtidskompensering).
3, 4.1-4.5 pdf (distansupplägg: pdf 3a, anteckningar 3a, video 3a, pdf 3b, anteckningar 3b, video 3b)
4 Framkoppling från referenssignal.
PID-regulatorn (börvärdesjustering och inställningsmetoder).
4.6, 5 pdf (distansupplägg: pdf 4a, anteckningar 4a, video 4a, pdf 4b, anteckningar 4b, video 4b)
5 PID-regulatorn (inställningsmetoder).
Implementering av regulatorer.
5, 6 pdf (distansupplägg: pdf 5a, anteckningar 5a, video 5a, pdf 5b, anteckningar 5b, video 5b)
6 Regulatorer i drift.
Olinjära regulatorer (reglering med väljare, parameterstyrning, fuzzy control).
7, 8 pdf (distansupplägg: pdf 6a, anteckningar 6a, video 6a, pdf 6b, anteckningar 6b, video 6b)
7 Regulatorstrukturer (framkoppling från störning, kaskadreglering, kvotreglering, mitthållningsreglering, split-range-reglering). 9 pdf (distansupplägg: pdf 7, anteckningar 7, video 7)
8 Regulatorstrukturer
Modellbaserad prediktionsreglering (grundprincipen)
10.1-10.3 pdf (distansupplägg: pdf 8a, anteckningar 8a, video 8a, pdf 8b, video 8b)
9 Modellbaserad prediktionsreglering (problemformulering, referensföljning, integralverkan) 10.3-10.4 pdf (distansupplägg: pdf 9a, anteckningar 9a, video 9a, pdf 9b, video 9b, pdf 9c, video 9c)
10 Modellbaserad prediktionsreglering (stabilitet). 10.5-10.6 pdf (distansupplägg: pdf 10, anteckningar 10, video 10)
11 Modellbaserad prediktionsreglering (tolkningar, explicit MPC). 10.7 pdf (distansupplägg: pdf 11a, anteckningar 11a, video 11a, pdf 11b, video 11b)
12 Sammanfattning. - pdf (distansupplägg: pdf (det finns inte någon kursspecifik video gjord till denna föreläsning men däremot en industriell utblick i kursrummet som ersättning för gästföreläsningen som normalt ingår i föreläsningsserien))

Informationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2022-08-26