Göm meny

Kursinformation

Reglerteknik, fortsättningskurs M, TSRT06

Obs, kursen administras fr.o.m 2015 på LISAM

Mål:

Kursens delområden:

Analys av olinjäriteter i reglersystem med hjälp av cirkelkriteriet och beskrivande funktion.

Representation och analys av flervariabla dynamiska system.

Möjligheter och begränsningar vid konstruktion av flervariabla reglersystem.

Reglatorkonstruktion med hjälp av linjärkvadratisk minimering och kalmanfilter.

Kursplan:

En detaljerad beskrivning av kursens mål och organisation framgår av dess kursplan

Genomförande:

Kursen ges i en form där datoranvändningen spelar en central roll. Cirka hälften av övningarna genomförs vid dator, och även tentamen kommer att genomföras vid dator. Fördelningen i kursen är:

24 h föreläsning, 24 h lektion, en laboration och en projektuppgift

Föreläsningar:

Examinator och föreläsare är Johan Löfberg, tel 281304, E-mail: johanl@isy.liu.se

Laborationer:

I kursen ingår en laboration samt en projektuppgift. Lab-PM samt beskrivningar av projektuppgifterna finns nedan.

Projektuppgifter

Lab-PM i Flervariabel reglering

Kurslitteratur:

T. Glad och L. Ljung: "Reglerteori. Flervariabla och olinjära metoder." (Kan köpas hos Bokakademin.)

Exempelsamling i Reglerteori

Datorövningar (MATLAB-filer om man vill arbeta vidare med materialet hemma)

Preliminär föreläsningsplan:

Nr. Innehåll Kapitel
FÖ–1 Repetition, nyquistkriteriet Grundkursboken kap 3.8
FÖ–2 Olinjära system, stabilitet, linjärisering Glad&Ljung, kap 11, 12.1
FÖ–3 Cirkelkriteriet, beskrivande funktion Glad&Ljung, kap 12.3, 14
FÖ–4 Beskrivande funktion Glad&Ljung, kap 14
FÖ–5 Flervariabla system Glad&Ljung, kap 2-3
FÖ–6 Flervariabla system, återkoppling, begränsningar Glad&Ljung, kap 3, 6
FÖ–7 Frikopplande reglering Glad&Ljung, kap 8
FÖ–8 Linjärkvadratisk minimering Glad&Ljung, kap 9
FÖ–9 Störningsmodeller Glad&Ljung, kap 5
FÖ–10 Tillståndsskattning Glad&Ljung, kap 5
FÖ–11 Kalmanfilter Glad&Ljung, kap 5
FÖ–12 LQG Glad&Ljung, kap 9

Följande avsnitt ingår ej i kursfordringarna: 2.6, 3.6-3.7, 4, 5.5, 5.8-5.9, 6.7, 9.5, 10, 12.2, 13, 15-18

Preliminär lektionsplan:

Nr. Lektionsuppgifter
1 Uppgifter 13.1, 12.3, 12.4, 12.5
2 (d) Uppgifter 14.1, 14.3
3 (d) Uppgifter 14.7, 14.5
4 Uppgifter 2.2, 2.5, 3.2, 3.4
5 (d) Datorövning 5, 6, 7, (8)
6 Uppgifter 8.1, 8.3, 8.9, 8.10
7 (d) Datorövning 9, 10, 11
8 Uppgifter 9.15, 9.14, 5.3
9 (d) Datorövning 9.16, 9.17, 13, 14
10 (d) Datorövning 13, 14 (forts)
11 Uppgifter 9.1, 9.2
12 (d) Datorövning
(d) betyder datorlektion.


Informationsansvarig: Johan Löfberg
Senast uppdaterad: 2020-01-31