Göm meny

Industriella styrsystem: Lektioner

Lektionerna är avsedda att introducera och förbereda kursens laborationer, samt att diskutera och belysa relevanta teoretiska frågeställningar.

Nr. Innehåll Uppgifter
1 Inför lab 1 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3
2 Inför lab 2 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.9 a+b, 2.16
3 Inför lab 2, forts. 2.12, 3.8, 3.10, 4.4, 4.5, 4.6
4 Inför lab 3 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7


Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2019-01-21