Göm meny

Industriella styrsystem: Laborationer

Allmänt

Kursens mål examineras via tre obligatoriska laborationer. Dessa är:

  • Laboration 1: Processdator.
  • Laboration 2: PID-Implementering i PLC.
  • Laboration 3: Styrning av LEGO-bilfabrik.

För all information om laborationerna hänvisas till kursens kursrum i LISAM.


Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2019-01-21