Göm meny

Industriella styrsystem: Laboration 3

Denna laboration är uppdelad i två delar. Den första delen består av en introduktion och demonstration av utrustningen. Detta genomförs av en labassistent under det första schemalagda labpasset.

Under ca en vecka ska gruppen sedan arbeta självständigt med sin LEGO-bilfabrik. Det kommer att finnas bokningslistor i Laboteket. Ni kommer att samsas om samma fabrik med en annan grupp. Redovisning sker vid det andra schemalagda passet.

Om något fel uppträder fås kontakt med labassistenten genom att fylla i ett formulär: "Felanmälan för Legofabriken".

Möjlighet att ställa frågor finns på: "Frågor och svar".

Mer information finns på laborationens hemsida .

Förberedelser: Lab-PM med förberedelseuppgifter och lektion 4.

Video: En film med legofabriken som kanske kan vara användbar vid arbetet med lab 3 finns tillgänglig här .

Informationsansvarig: Svante Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2019-01-21