Göm meny

D- och IT-profilen Styr- och informationssystem

OBS: Profilen har utgått från och med ht 2010!


Bakgrund

Det informationsteknologiska samhället är en realitet och produkter och företag med starka informationstekniska profiler kommer under överskådlig tid att vara centrala för Sverige. Det handlar om att utnyttja systemtekniskt kunnande i samverkan med de möjligheter som ny programvara och maskinvara öppnar. Självständiga övervakningssystem, autonoma farkoster, intelligenta och integrerade system för styrning, övervakning och reglering i processindustrin, avancerad bilelektronik, robotik, automatiska fabriker, computer integrated manufacturing (CIM) osv. har blivit viktiga nyckelord. Krav på säkerhet och ren miljö ökar betydelsen av genomtänkta och intelligenta system för styrning, reglering och övervakning i vid mening. Det är en spännande tid för svensk industri, som måste hävda sin konkurrenskraft under denna utveckling. Stora krav på ingenjörskunskaper över ett brett fält kommer att krävas.

Mål

Profilen syftar till att ge kunskaper som är centrala för allmänt systemteknisk och informationstekniskt arbete. Viktiga delar av profilen behandlar metoder att konstruera matematiska modeller av industriella (och även andra) processer, att använda sådana modeller för att beräkna hur processer skall styras och regleras, samt att förverkliga styrning/reglering/övervakning i datorsystem. Realtidsaspekter är naturligtvis också centrala. Profilen Styr- och informationssystem svarar därmed upp mot det vida fält av arbetsuppgifter som väntar civilingenjören i det informationsteknologiska samhället

Profilkurser

En sammanställning av kurserna i profilen ges nedan. Allmänt kan man säga att kurserna har en klar kärna av teori och teoretiskt baserad metodik, samtidigt som de syftar till att lösa problem av stor praktisk betydelse.

Profilkurser: Kurser motsvarande 36 hp måste väljas bland nedanstående

Kurs Poäng
TSRT07, Industriell Reglerteknik. 6hp
TDDC94, Databasteknik 8hp
TDDB47, Realtidssystem 6hp
TSRT08, Optimal styrning 6hp
TSRT09, Reglerteori 6hp
TSRT62, Modellbygge och simulering 6hp
TSRT78, Digital Signalbehandling 6hp
TDTS06, Datornät 6hp
TSFS06, Diagnos och övervakning 6hp
TAMS24, Statistisk teori, grk 4hp
TSDT14, Signalteori 6hp
TAMS32, Stokastiska processer6hp
TSRT10, Reglerteknisk projektkurs 12hp

Kommentar:

Kravet för masterexamen inom huvudområdent Elektroteknik kan uppnås inom profilen genom att man väljer 30 HP på avancerad nivå inom detta huvudområde.

Profilansvarig

Profilansvarig är Martin Enqvist, tel: 281393, e-post: maren@isy.liu.se

Informationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2017-08-29