Hide menu

Föreläsningar

Preliminär föreläsningsplan:

Nr. Innehåll Kapitel
Fö 1 Inledning, modeller av dynamiska system, differentialekvationer, återkoppling. 1, 2.1, 2.4
Fö 2 Laplacetransform. A.2, 2.2-2.3, 2.7
Fö 3 PID-reglering. 3.1 - 3.5
Fö 4 Stabilitet, specifikationer, rotort. 2.5, 3.6, 2.6, 3.7
Fö 5 Frekvensbeskrivning 3.7, 4
Fö 6 Frekvensbeskrivning, bodediagram. 4
Fö 7 Tillståndsbeskrivning 8.1 - 8.6
Fö 8 Styr- och observerbarhet, tillståndsåterkoppling 8.8-8.9, 9.1 - 9.2
Fö 9 Skattning av tillståndsvariabler. Analys av reglersystem i frekvensplanet. 9.4 - 9.5, 5.2 - 5.3
Fö 10 Analys av reglersystem i frekvensplanet. Tidsfördröjningar. 5
Fö 11 Kompensering 5
Fö 12 Känslighet och robusthet. 6
Fö 13 Sammanfattning 9.6

OBS! Följande avsnitt ingår ej i kursen: 2.A, 3.8, 7.2, 7.4, 8.7, 9.3, 10.

Page responsible: Svante Gunnarsson
Last updated: 2022-06-14