Hide menu

Gamla tentor

2022-06-10 (fysisk): Tentamen (pdf) och Facit (pdf).

2022-03-23 (fysisk): Tentamen (pdf) och Facit (pdf).

2021-08-20 (elektronisk): Tentamen (pdf) och Facit (pdf).

2021-06-10 (elektronisk): Tentamen (pdf) och Facit (pdf).

2019-06-13 (fysisk): Tentamen (pdf) och Facit (pdf).

Tillåtna hjälpmedel:

  1. T. Glad & L. Ljung: "Reglerteknik. Grundläggande teori" eller liknande bok i reglerteknik
  2. Kompletterande kompendium: Martin Enqvist: "En introduktion till lärande reglering - Förstärkningsinlärning eller hur man tar fram en optimaltillståndsåterkoppling utan en modell av systemet". Kan laddas ner här.
  3. Tabeller och formelsamlingar utgivna på förlag
  4. Miniräknare utan färdiga program
  5. Inläsningsanteckningar får finnas i böckerna. Dock får det inte finnas lösta exempel inskrivna

Page responsible: Daniel Axehill
Last updated: 2022-06-13