Hide menu

Lektioner

Lektionsplan

Uppgifterna nedan är förslag på lämpliga uppgifter. Datorlektioner markerade med ett D och uppgifterna är anpassade därefter.

Le. Innehåll Uppgifter (lektion/hemtal)
- Repetition 1.1abegi, 1.4, 1.7, 1.8
1 Modellbygge, återkoppling, poler & stegsvar 2.3, 2.9, 2.1 2.5, 2.2
2 PID-reglering 3.19abd, 3.1, 3.2 3.20, 3.16, 3.3
3D Poler och stegsvar, PID-reglering 2.6, 3.4, 2.7  
4 Rotort, Nyquist 3.8, 3.10, 3.11, 3.12
5D Rotort, Nyquist 3.13, 3.14, 3.7 3.9
6 Bodediagram. Bodepapper 4.2ab, 4.1, 4.4, 4.7cbd 4.3, 4.9
7 Känslighet och robusthet 6.1, 6.7, 6.4 6.3, 6.5
8D Frekvenssvar, Bodediagram 4.5, 3.15, 5.7a 5.1ab, 5.2, 5.5
9 Tillståndsbeskrivningar 8.3, 8.4, 7.2, 8.1 8.5, 8.6
10 Linjärisering, tillståndsåterkoppling, observatör 8.2, 8.10, 8.7, 9.1 8.9
11 Tillståndsåterkoppling, observatör, forts. 9.5, 9.4, 9.3  
12D Robusthet, tillståndsåterkoppling, LQ 6.9, 9.7, RL-övning (rllqr.m) 9.6, 9.2
13 Repetition    

Page responsible: Daniel Axehill
Last updated: 2022-06-13