Hide menu

Laborationer

Reglerteknik, TSRT12
VT1, 2022

I kursen ingår tre obligatoriska laborationer:

  1. Laboration 1, Identifiering av DC-motorparametrar (LAB-PM)
  2. Laboration 2, PID-reglering av DC-motor (LAB-PM)
  3. Laboration 3, Balansering med tillståndsåterkoppling (LAB-PM)

Ansvarig för labschemat är Yannick Strocka, E-post: yannick.strocka@liu.se

Laborationerna sker i grupper om två personer. Anmälan till laborationerna finns tillgänglig i kursrummet i Lisam!

Inför laborationerna krävs förutom genomläsning av lab-PM att alla förberedelseuppgifter i lab-PM är genomarbetade. Uppgifterna kontrolleras av laborationsassistenten innan laborationen påbörjas. Laborationen går ej att genomföra utan att förberedelseuppgifterna är gjorda.

Alla tre laborationerna utförs i RT1 (Reglertekniks lablokal Laboteket i C-korridoren vid ingång 27).

Mer info:
Labotekets hemsida
Info om datorsalar i B-huset.


Page responsible: Daniel Axehill
Last updated: 2022-06-13