Hide menu

Reglerteknik: Föreläsningar


Nr Innehåll Kapitel (GL) Filer
1 Inledning, grundläggande begrepp, återkoppling. 1 Se Lisam
2 PID-reglering. Matematiska modeller. Stabilitet. 2, 3.1-3.4 -
3 Specifikationer. Rotort. 3.5-3.7 -
4 Nyquistkriteriet. Frekvensbeskrivning, bodediagram. 3.8, 4 -
5 Specifikationer och enkel kompensering i frekvensplanet. 5.1-5.3, (5.4 översiktligt) -
6 Svårreglerade system. Bodes integralsats. Känslighet. Robusthet. 5.5-5.6, 6 -
7 Regulatorstrukturer. Tillståndsbeskrivning. 7, 8.1-8.6 -
8 Linjärisering. Lösning av tillståndsekvationer. Stabilitet. Styr- och observerbarhet. 8.7-8.9 -
9 Återkoppling, polplacering, LQ-optimering. 9.1-9.3 -
10 Rekonstruktion av tillstånd, observatörer. 9.4-9.6 -
11 Tillståndsåterkoppling (forts). Kalmanfilter. Implementation. 9.5, 10 -
12 Implementation (forts). Reinforcement learning. 10, RL-kompendium -
13 Reinforcement learning (forts). Sammanfattning. 11 -

(GL) är kursboken T. Glad och L. Ljung: "Reglerteknik - Grundläggande teori".


Page responsible: Daniel Axehill
Last updated: 2022-06-13