13th Swedish Workshop on Wireless Systems

4-5 December, 2007, Vadstena Klosterhotell.

Precis som tidigare år kommer workshopens innehåll att präglas av diskussioner kring olösta problem, framtida forskningsprojekt och kontaktskapande. Den är således ingen "vanlig konferens" där man lämnar in skriftliga bidrag. Deltagarna uppmanas därför att föreslå diskussionsämnen. Gärna provocerande och utmanande sådana. De som önskar hålla en presentation anger detta i sin anmälan. Arrangemanget kommer att hållas på svenska, eftersom tidigare erfarenheter visar att diskussionerna då blir som livligast.

Plats och Pris

Årets workshop är förlagd till Klosterhotellet i Vadstena. Vi börjar med lunch 12.00 tisdagen den 4 december och slutar ca 13.00 efter lunch på onsdagen den 5 december. Pris för enkelrum ca 2100:- inklusive moms (viss reduktion kan ges för boende i del av dubbelrum vid förfrågan). Anmälan är bindande, och en sen avbokning kan innebära att man får stå för hela eller delar av kostnaden. Antalet platser är begränsat (~30), så vänta inte för länge med anmälan. Betalning sker direkt till hotellet på plats.

Resor

Klosterhotellet ligger i Vadstena, ca 40 minuters bilresa från järnvägsstationen resp. flygplatsen i Linköping. Ytterligare information finns på hotellets hemsida: Klosterhotellet.

Anmälan

Anmälan sker via mail till Fredrik Gunnarsson. Ange ev. allergier eller annan relevant info. Framför allt, kom med förslag på bidrag till konferensen och få en viss (om än begränsad) möjlighet att styra diskussionen åt önskat håll. Frågor antingen via ovanstående epostadress, eller tfn. 013-284254.

Tidigare workshops

 • Första workshopen hölls i Dec. 1995 på Sånga Säby efter initiativ från Erik Ström, Stefan Parkvall, Tony Ottosson och Ann-Louise Johansson. KTH arrangerade.
 • Andra workshopen hölls i Dec. 1996 på Lingatan i Bohuslän med Chalmers som arrangör.
 • Tredje workshopen hölls 17-18 Dec. 1997 på Friibergs Herrgård utanför Uppsala med UU som arrangör.
 • Fjärde workshopen hölls 3-4 Dec. 1998 i Överkalix med LuTH som arrangör.
 • Femte workshopen hölls 9-10 Dec. 1999 på Skytteholm, Ekerö med Ericsson som arrangör.
 • Sjätte workshopen hölls 7-8 Dec. 2000 på Thorskogs Slott, Lilla Edet med Chalmers som arrangör.
 • Sjunde workshopen hölls 3-4 Dec. 2001 i Åhus med LU som arrangör.
 • Åttonde workshopen hölls Dec. 4-5 Dec. 2002 på Vadstena Klosterhotell med LiTH som arrangör.
 • Nionde workshopen hölls 8-9 Dec. 2003 på Såstaholm, Täby med UU som arrangör.
 • Tionde workshopen hölls 14-15 Dec. 2004 på Smådalarö Gård utanför Stockholm med Ericsson/KTH som arrangör.
 • Elfte workshopen hölls 8-9 Dec. 2005 at Thorskogs Slott, Lilla Edet med Chalmers som arrangör.
 • Tolfte workshopen hölls 8-9 Dec. 2006 på Bäckaskogs slott, Kristianstad med LU som arrangör.