Book cover

Signalbehandling

Fredrik Gustafsson, Lennart Ljung and Mille Millnert

Studentlitteratur, 2006

Boken har utgått och ersatts av en . engelsk upplaga 2010

Boken ger en grundläggande kunskap i signalbehandling med aktuella tillämpningar samt med utblickar mot aktuella forskningsområden. Texten har ett perspektiv som förenar klassiska metoder för filterkonstruktion med analytiska metoder baserade på explicita signalmodeller. Algoritmer och och exempel illustreras genomgående med MATLAB kod. I bokens första del behandlas klassisk signalbehandling som baseras på transformer och filter. Centrala moment är den diskreta fouriertransformens egenskpaer och dess relation till den kontinuerliga fouriertransformen man vill återskapa. Andra moment är spektralskattning och filtrering i dator med relationen till klassisk filterteknik osm utvecklats för analog elektronik. I den andra delen behandlas modellbaserad signalbehandling. Teorin för att skatta modeller från uppmätta data ges, samt användning inom te.x. prediktion, brusundertryckning och spektralanalys. Kalman- och wienerfilter behandlas i separata kapitel, där tyngdpunkten ligger på kalmanfiltret och dess tillämpningar. Slutligen behandlas adaptiva filter. Bland de större tillämpningarna som tas upp kan nämnas talkodning i GSM, navigering med GPS, målföljning med radar, sampling i CD-spelare, signalskattning i bilar samt utjämning i kommunikationssystem.

Contact the authors:
Fredrik Gustafsson
Lennart Ljung